Bangkok POSN

โครงการโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลวันที่

11 ก.พ. 64

สาขาวิชา ลิงก์ประกาศผล
ชีววิทยา ประกาศแล้ว
คณิตศาสตร์ ประกาศแล้ว
เคมี ประกาศแล้ว
ฟิสิกส์ ประกาศแล้ว
คอมพิวเตอร์ ประกาศแล้ว

* ระบบจะเปิดให้เข้าดูผลคะแนนรายบุคคล และผลการตัดสิน เมื่อทุกศูนย์วิชาประกาศผลต่อสาธารณะแล้วเท่านั้น *

* ผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธ์ได้ถึงวันที่ 21 ก.พ. 64 *

 ข้อมูลการรับสมัครสอบ

ระเบียบการรับสมัครสอวน.

การตัดสินผลจะพิจารณาจาก

1. คะแนนสอบ

2. อันดับความสำคัญของวิชา

3. อันดับของศูนย์อบรมย่อยที่เลือก

4. วันและเวลาที่ชำระเงิน

5. วันและเวลาที่เปลี่ยนแปลงวิชาสอบครั้งสุดท้าย

ติดต่อสอบถามและแจ้งปัญหา

ติดต่อเพื่อสอบถามและแจ้งปัญหาในการสมัครได้ที่ช่องทางแฟนเพจเฟสบุ๊คเท่านั้น ผู้สมัครจากศูนย์อื่น ๆ กรุณาสอบถาม ณ เว็บไซต์ที่สมัคร