Bangkok POSN

โครงการโอลิมปิกวิชาการ

 
การตัดสินผลจะพิจารณาจาก

1. คะแนนสอบ

2. อันดับความสำคัญของวิชา

3. อันดับของศูนย์อบรมย่อยที่เลือก

4. วันและเวลาที่ชำระเงิน

5. วันและเวลาที่เปลี่ยนแปลงวิชาสอบครั้งสุดท้าย

ศึกษาเกณฑ์การตัดสินผลได้จาก นโยบายความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขการให้บริการ ระบบรับสมัครนักเรียนคัดเลือกเข้าอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการค่ายที่ 1 มูลนิธิ สอวน. (กรุงเทพมหานคร)

ติดต่อสอบถาม
แจ้งปัญหา

ติดต่อเพื่อสอบถามและแจ้งปัญหาในการสมัครได้ที่ช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊คเท่านั้น ผู้สมัครจากศูนย์อื่น ๆ กรุณาสอบถาม ณ เว็บไซต์ที่สมัคร