Bangkok POSN

โครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลการรับสมัครสอบ

ระเบียบการรับสมัครสอวน.

การตัดสินผลจะพิจารณาจาก

1. คะแนนสอบ

2. อันดับความสำคัญของวิชา

3. อันดับของศูนย์อบรมย่อยที่เลือก

4. วันและเวลาที่ชำระเงิน

5. วันและเวลาที่เปลี่ยนแปลงวิชาสอบครั้งสุดท้าย

วิธีการชำระเงินค่าสมัครสอบด้วย QR Code

ติดต่อสอบถามและแจ้งปัญหา

ติดต่อเพื่อสอบถามและแจ้งปัญหาในการสมัครได้ที่ช่องทางแฟนเพจเฟสบุ๊คเท่านั้น ผู้สมัครจากศูนย์อื่น ๆ กรุณาสอบถาม ณ เว็บไซต์ที่สมัคร