Bangkok POSN

โครงการโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2563

- ผู้สมัครสอบที่ชำระเงินแล้ว แต่ระบบยังไม่ขึ้นว่าชำระเงิน หลังจากรอแล้ว 48 ชม. ให้ติดต่อที่กล่องข้อความในเพจเฟสบุ๊คสอวน.กรุงเทพมหานคร พร้อมหลักฐานการชำระเงิน + APPCODE โดยทักท้วงภายในวันที่ 19 พ.ย. 63 ก่อน 18.00น. เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าผู้สมัครสอบไม่ได้ชำระค่าสมัครสอบ และระบบจะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณี

- หลังจากสมัครสอบ ชำระเงิน และเลือกศูนย์สอบแล้ว ผู้สมัครสอบไม่ต้องพิมพ์เอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น ให้เข้ามาตรวจสอบที่นั่งสอบในวันที่ 4 ธ.ค. 63 

- หากผู้สมัครสอบได้รับไฟล์ PDF QR สำหรับชำระเงิน ระบุวันที่ชำระเงินเกินจากวันที่ 17 พ.ย. 63 ให้ผู้สมัครสอบชำระเงินภายใน 17 พ.ย. 63 การชำระหลังจากนี้จะถือว่าผู้สมัครสอบไม่ได้ชำระค่าสมัครสอบ และระบบจะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณี

ข้อมูลการรับสมัครสอบ

ระเบียบการรับสมัครสอวน.

การตัดสินผลจะพิจารณาจาก

1. คะแนนสอบ

2. อันดับความสำคัญของวิชา

3. อันดับของศูนย์อบรมย่อยที่เลือก

4. วันและเวลาที่ชำระเงิน

5. วันและเวลาที่เปลี่ยนแปลงวิชาสอบครั้งสุดท้าย

วิธีการชำระเงินค่าสมัครสอบด้วย QR Code

แผนที่ศูนย์สอบ

1. โรงเรียนเทพศิรินทร์

1466 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่

 

2. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

แผนที่

 

3. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

40 ซอยรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่

 

4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

227 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่

 

5. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

132/11 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่

 

6. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่

 

7. โรงเรียนหอวัง

16/9 ซอยวิภาวดีรังสิต 28 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่

ติดต่อสอบถามและแจ้งปัญหา

ติดต่อเพื่อสอบถามและแจ้งปัญหาในการสมัครได้ที่ช่องทางแฟนเพจเฟสบุ๊คเท่านั้น ผู้สมัครจากศูนย์อื่น ๆ กรุณาสอบถาม ณ เว็บไซต์ที่สมัคร